Verklaring moderne slavernij

Beleidsverklaring moderne slavernij van Ella’s Kitchen

Heel veel mensen zijn betrokken bij het proces om onze smulproducten in het schap te krijgen. Van de werkers op de velden en boerderijen waar onze ingrediënten worden geteeld, tot de fabrieken en magazijnen waar onze producten worden gemaakt en opgeslagen, en de chauffeurs van de vrachtwagens die ze overal naartoe vervoeren - en tot de mensen die ons kantoorbenodigdheden leveren - onze waardeketen is groot en divers.

Bij Ella’s Kitchen (rechtspersoon - Ella’s Kitchen (Brands) Limited), spannen we ons in om ervoor te zorgen dat iedereen met wie wij in onze waardeketen samenwerken, kan rekenen op eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en onze overtuigingen, en dat we onze waarden delen over wat het betekent om goed voor elkaar te zijn. Moderne slavernij is een groeiend wereldwijd probleem, en we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om alert te zijn op de risico's, hoe klein ook, in ons bedrijf en in de toeleveringsketen in ruimere zin.

Geen enkele sector of bedrijfstak kan als immuun voor moderne slavernij beschouwd worden.

Ella’s Kitchen hanteert een nultolerantiebenadering ten aanzien van moderne slavernij en wij zetten ons in om samen met onze leveranciers en partners te zorgen voor eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden binnen onze activiteiten en toeleveringsketen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun bezorgdheid melden via de daartoe bestemde kanalen, en van het management wordt verwacht dat zij daarnaar handelen.

1. Organisatie + bedrijfsstructuur:

Ella's Kitchen is een met B Corporation gecertificeerd keurmerk dat biologische voeding voor baby's, peuters en kinderen maakt. De voeding wordt verkocht in supermarkten over de hele wereld. Al onze producten worden in het Verenigd Koninkrijk en Europa door andere fabrikanten vervaardigd, met ingrediënten van over de hele wereld, onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, Europa en gebieden zoals Ecuador en India.

2. Ons beleid + onze processen:

Ella’s Kitchen zet zich in om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van moderne slavernij in onze toeleveringsketen of bedrijfsactiviteiten. Ella’s Kitchen is lid van Supplier Ethical Data Exchange (Ethische gegevensuitwisseling met leveranciers, SEDEX). SEDEX is een non-profitorganisatie die zich inzet voor verantwoorde en ethische bedrijfspraktijken. Als onderdeel van het zakendoen met Ella's Kitchen eisen wij van al onze grondstof- en verpakkingspartners en co-fabrikanten dat zij lid worden van SEDEX. Het SEDEX-platform stelt ons in staat om de risico's binnen onze activiteiten te beheren en mogelijke non-conformiteiten te identificeren. Als er non-conformiteiten worden vastgesteld, bepalen we samen met onze leveranciers welke stappen nodig zijn om corrigerende maatregelen te nemen.

Als onderdeel van ons streven om moderne slavernij aan te pakken en te zorgen voor eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, hebben we in 2019 onze Goed Voor Elkaar Gedragscode (Good To Each Other Code of Conduct, GTEO Code) geïntroduceerd. Onze GTEO Code is opgesteld op basis van internationale normen, waaronder de Ethical Trading Initiative Base Code en de conventies en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die op hun beurt zijn gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (VN). Dit jaar hebben we bepaald welke van onze belangrijkste partners in de toeleveringsketen - van grondstoffen tot verpakking en coproducenten - onze GTEO-code zouden kunnen krijgen.

Na onze initiële uitrol heeft 77% van onze belangrijkste partners nu geaccepteerd en bevestigd dat ze onze GTEO-code al naleven. We werken actief samen met onze resterende partners om te communiceren en bevestiging te krijgen dat dit beleid wordt nageleefd. Wij vragen onze partners niet alleen om bevestiging dat zij dit beleid naleven, maar moedigen hen ook aan om onze GTEO-code te delen met hun eigen partners, fabrikanten en aannemers.

Als dochteronderneming van Hain Celestial Group, Inc., leeft Ella’s Kitchen de Wereldwijde mensenrechtenverklaring van Hain Celestial 2020 na evenals de bedrijfsgedragscode en bedrijfsethiekcode van Hain Celestial. In deze documenten worden de minimumnormen uiteengezet voor de aanpak van moderne slavernij en kinderarbeid door de organisatie. Zowel Ella’s Kitchen als Hain Celestial beschikken over een klokkenluidersregeling en -proces om werknemers de mogelijkheid te bieden potentiële problemen aan te kaarten.

Onze contracten met onze leveranciers van grondstoffen en co-fabricage hebben een wettelijk bindende verplichting van de leverancier rond de naleving van de Modern Slavery Act 2015, Sedex en andere gedragscodes voor leveranciers van Ella's, waaronder onze GTEO Code.

3. Due Diligence:

Wij beseffen dat Moderne Slavernij in vele sectoren voorkomt, ook in de landbouw. Wij streven ernaar met onze partners samen te werken om ervoor te zorgen dat wij specifieke milieu- en sociale uitdagingen rond bepaalde ingrediënten aanpakken. Al onze leveranciers waarvan we hebben vastgesteld dat ze actief zijn in sectoren met ingrediënten met een hoger risico, hebben bevestigd dat ze onze GTEO-code naleven of met ons zullen samenwerken. Ella's Kitchen zal aanvullende normen en processen blijven onderzoeken en implementeren om de risico's binnen deze toeleveringsketens te helpen beheersen. Als er problemen worden vastgesteld, zullen passende onderzoeks- en herstelmaatregelen worden genomen. Dit kan beëindiging van het contract inhouden.

4. Training:

Om ervoor te zorgen dat er een hoog niveau van begrip is van de risico's rond moderne slavernij, biedt Ella’s Kitchen training aan alle relevante leden van het team van Ella's. Het gaat dan om training over SEDEX om ons team te helpen begrijpen hoe zij de instrumenten kunnen gebruiken om potentiële risico's te helpen identificeren en managen.

Deze verklaring is opgesteld in het kader van het streven van Ella’s Kitchen naar artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt onze verklaring inzake slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2021. De verklaring is goedgekeurd door de board of directors van Ella’s Kitchen (Brands) Limited, die de verklaring jaarlijks zal beoordelen en updaten.

Ondertekend:

Mark Cuddigan, CEO Ella’s Kitchen (Brands) Limited

Datum: 18-1-2022