Wanneer u onze website bezoekt, registreren we uw gegevens op onze website met behulp van 'cookies'. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies die in dit beleid zijn beschreven.
Fout

Privacy beleid

1. Introductie

Wij, Ella’s Kitchen en leden van de Ella’s Kitchen Group, zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Ella’s Kitchen verzamelt, verwerkt en gebruikt (hierna: “gebruikt”) uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij gebruik maken van de persoonlijke gegevens die wij verkrijgen tijdens of voortvloeiend uit:

 • Uw gebruik van onze website met de domein naam, www.ellaskitchen.nl (“Website”);
 • Alle correspondentie, gerelateerde inzendingen, inhoud of ander materiaal dat wordt uitgewisseld tussen Ella's Kitchen en u;
 • Alle activiteiten, interactieve diensten en promoties (zoals gedefinieerd in onze algemene voorwaarden) aangeboden via, of voortvloeiend uit onze Website; en
 • Lid worden van de Kleine Foodies Club of enige andere database van ons.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die u direct of indirect persoonlijk identificeren zoals uw naam, adres of e-mailadres. Lees het volgende aandachtig om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en te leren hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze Website of door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken stemt u in met het gebruik van die gegevens, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

2. Als u jonger dan 16 jaar bent

Als u jonger dan 16 jaar bent, moet een ouder of voogd toestemming geven voordat u gebruik kunt maken van de diensten op de Website.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Ella's Kitchen (Brands) Limited, gevestigd in Ella's Barn, 22 Grays Green Farm, te Rotherfield Grays, Henley-on-Thames, RG9 4QG in Engeland, Verenigd Koninkrijk is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid.

4. Gegevens die we van u kunnen verzamelen en verwerken

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te vullen. Dit omvat de verstrekte informatie wanneer u ons 'Kleine Foodies Club' formulier invult;

 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een opname houden van die correspondentie;
 • We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, hoewel u hier niet op hoeft te reageren.
 • Details van uw bezoeken aan onze website, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen en verbindingen die u bezoekt.
 • Informatie verstrekt aan ons via derden (waaronder Ella's Kitchen Group bedrijven) die we ontvangen;
 • Eventuele andere informatie die u aan ons kan verstrekken bij het gebruik van onze Website.

5. Gegevens die we verzamelen door uw gebruik van de website

Wanneer u onze Website gebruikt, kunnen we ook passief gegevens verzamelen via ons gebruik van cookies, pixels, beacons, logbestanden en andere technologieën. Deze gegevens helpen ons om meer nuttige informatie, diensten, tools en advertenties te leveren. Kijk voor meer informatie over ons Cookiebeleid op [http://www.ellaskitchen.nl/algemene-voorwaarden/cookies].

6. Het opslaan van uw persoonlijke gegevens

Ella’s Kitchen gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik.

Als je meer wilt weten over deze beveiligingsmaatregelen, klik dan hier.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de beveiliging van uw gegevens die aan onze website worden verzonden niet garanderen; Elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen.

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen doorgeven aan partijen in andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder de Verenigde Staten. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens oorspronkelijk heeft verstrekt. Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan andere landen, worden deze gegevens beschermd op de wijze als omschreven in dit Privacybeleid of zoals anderszins aan u bekendgemaakt op het moment van het verzamelen van de gegevens.

Wij voldoen aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften die afdoende waarborg bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

7. Bewaring van de gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

8. Doeleinden voor verwerking

Wij gebruiken gegevens over u op de volgende manieren:

 •   Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 •   Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons verzoekt of waarvan wij denken dat het u kan interesseren;
 •   Onze verplichtingen voortvloeiend uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan;
 •   Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve kenmerken van onze service, wanneer u daarvoor kiest;
 •   Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service.

9. Delen van uw gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met elk lid van de Ella's Kitchen Group (waaronder Ella's Kitchen (IP) Limited, Ella's Kitchen (International) Limited en Ella's Kitchen Group Limited.

Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens delen met derden in de volgende gevallen:

 Als onderdeel van onze diensten gebruiken we een aantal organisaties van derden om te helpen (bijv. fulfilment bedrijven). Deze organisaties fungeren als verwerkers en worden strikt gecontroleerd in de manier waarop ze uw gegevens kunnen gebruiken of niet. Ella's Kitchen blijft verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Ella’s Kitchen en heeft Ella’s Kitchen de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Dergelijke geselecteerde derde partijen omvatten:

Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor het uitvoeren van een contract dat we met hen of u aangaan; en

netwerken die de gegevens vereisen om relevante gerichte advertenties te selecteren en aan te bieden aan u en andere doelgroepgebruikers. Dit kan onder meer betekenen dat de reclame-inhoud die u (en andere consumenten doelgroepen) ziet is gepersonaliseerd, op basis van de door u verstrekte gegevens.

Als u deelneemt aan een promotie of competitie en als deze derden u moeten informeren als u een prijs hebt gewonnen of voor andere benodigdheden t.b.v. de uitvoering.

Wanneer u deelneemt aan een promotie, bent u onderworpen aan eventuele officiële regels van die promotie die mogelijk aanvullende informatie bevat over de specifieke privacy praktijken die aan de promotie zijn verbonden; en

Als we een bedrijfstransitie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw gegevens een van de overgedragen activa zijn.  U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen optreden en toegestaan ​​zijn op grond van dit Privacybeleid;

Als we de plicht hebben om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de algemene voorwaarden op onze website of andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen;

of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ella's Kitchen, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van kredietrisico's.

10. Marketing

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Waar u ons de benodigde toestemming heeft gegeven, of waar de toepasselijke regelgeving ons de mogelijkheid geeft om het te doen, kunnen we u marketingmateriaal sturen over andere producten of services van Ella’s Kitchen of andere leden van onze groep.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een of meer leden van onze Groep voor marketingdoeleinden, mits wij de benodigde toestemming daarvoor hebben verkregen.

Indien u niet langer e-mailcommunicatie van Ella’s Kitchen wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door ons een verzoek tot afmelding te sturen door het ‘Neem contact met ons op’ formulier in te vullen op de website of door de link voor afmelding in de relevante e-mailcommunicatie te gebruiken.

11. Links naar andere websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, let erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

12. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wijzigingen die wij in de toekomst aan ons Privacybeleid doen, worden op deze pagina geplaatst. Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd in juli 2017.

13. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid worden verwelkomd en dienen te worden gericht aan Ella’s Kitchen, Ella’s Barn, 22 Greys Green Farm, Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, RG9 4QG

14. Uw Rechten

U heeft het recht om te vragen om inzage van en correctie, afscherming of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u van deze rechten gebruikt wil maken kunt u contact met ons opnemen door een brief te sturen aan  Ella’s Kitchen, Ella’s Barn, 22 Greys Green Farm, Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, RG9 4QG ,of door het “Neem contact met ons op” formulier op de website in te vullen. Wij kunnen hiervoor een kleine bijdrage aanrekenen om de administratieve lasten te dekken, indien de wet dat toestaat.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ella’s Kitchen, kunt u hiertegen bezwaar maken bij ons of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fout